телефон

Нуждаете се от помощ? 
0886 388 708

Общи условия

                                                                                        Общи условия за Обслужване и ползване

 

Уважаеми клиенти,
Системата за електронна търговия paradiseshopping-bg.net, търговската марка ,както и цялото съдържание в настоящия сайт са собственост и се поддържат от КОЛЕВ ФЕШЪН Груп ООД, гр. Габрово , ул. Цар Калоян №34 регистрирано с EИK 206852204 по действащото законодателство на РБ.
Моля прочетете внимателно Общите условия за Обслужване и ползване на системата за електронна търговия paradiseshopping-bg.net

Изискване за регистрация на клиент

Клиент може да бъде, всяко пълнолетно физическо лице, или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, като за целта трябва да попълни и потвърди верността на данните в регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

 1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в интернет магазина.
 2. Изразява съгласието си с настоящите общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина.
 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от paradiseshopping-bg.net, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
 4. Има възможност да получи индивидуален код за специални намаления и преференции.
 5. За търговци на едро регистрацията е задължителна.

paradiseshopping-bg.net си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент,  или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

 

Процедура за покупка

При регистрация или поръчка за закупуване на продукти от интернет магазина автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне. Поръчка, направена през интернет магазина представлява и се счита за предложение за закупуване на продукт, "подлежащо на разглеждане". Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на paradiseshopping-bg.net получи Вашето потвърждение по телефон за валидността на поръчката.
При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка, телефон и е-mail за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на съответния бутон, с което изразява съгласието си с настоящите общи условия и сключва договор за покупка и доставка на заявената стока .

 1. Клиентът получава по e-mail или телефона потвърждение за приетата поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на поръчаните артикули, цена на доставката, предполагаема дата на доставка и обща сума за плащане.

 

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.
Обявената цена за всеки продукт е за единична бройка или единична стандартна за производителя опаковка и не включва разходите за доставка. Всички пратки се изпращат с опция ТЕСТ и ПРЕГЛЕД. Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се калкулира на база актуални цени за куриерски услуги в зависимост от теглото и обема на доставяните стоки. Възможно е прилагане на единна ставка за доставка на определена територия за конкретен вид стока.
Плащането на заявената стока става може да се осъществи чрез:

 1. Чрез система за разплащания PayPal – следвайки текущите инструкции след като бъдете пренасочени.
 2. Чрез наложен платеж – при доставка на стоката с куриер

Предоставянето на ваши данни във връзка с разплащането чрез всеки от изброените случаи е максимално защитено.

Доставка на продуктите

paradiseshopping-bg.net не публикува информация за актуалната наличност на предлаганите стоки.Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис) в съответствие с действащите тарифи за доставка на съответната компания и настоящите Общи условия за Обслужване.

 

Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок до 2 работни дни от момента на изпращането.
Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 3 работни дни. Ако продуктът не е на склад, срокът е по-дълъг около 7 работни дни ,като максималния такъв може да достигне до 20 работни дни. Поръчки направени след 15.00 часа е вероятно да не бъдат разработвани до следващия ден. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон или e-mail за контакти.

paradiseshopping-bg.net не носи отговорност за закъснение по вина на доставчика или при форсмажорни обстоятелства. 

       Връщане и замяна на закупени стоки, гаранции и рекламация

Връщане и замяна

По чл. 50 от ЗЗП имате право да върнете закупената от Вас стока в рамките на 14 дни, с възможност да я заменим за друга или да Ви върнем парите, като трябва да са спазени следните условия:

1.стоката да не е увредена;

2.стоката да не е използвана;

3.да не е нарушена вътрешната и външната опаковка;

    да се изпрати с придружаващите документи (гаранционна карта, касов бон или фактура)


Преди да изпратите стоката обратно към нас, трябва да се свържете с представител на paradiseshopping-bg.net и да последвате посочените от него инструкции. Това е необходимо, за да можем в най-кратки срокове да Ви изпратим в замяна, нова стока или да възстановим платените пари.


Разходите по куриерските услуги за връщането на стоки са за сметка на Клиента. 

Ако върната от клиента стока не отговаря на условията за връщане (замяна), paradiseshopping-bg.net запазва правото да откаже връщане или замяна!


 

Права и задължения

paradiseshopping-bg.net се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.
paradiseshopping-bg.net се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
paradiseshopping-bg.net НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
paradiseshopping-bg.net НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на paradiseshopping-bg.net
Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява при получаването на пратката.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 1. Възстановяване на заплатената сума;
 2. Замяна на стоката с нова;
 3. Отбив от цената;

При предявяване на изброените варианти за рекламация се извършват не по-късно от 7 дни, от получаването. 

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на paradiseshopping-bg.net
Клиентът се задължава да заплати  цената на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за Обслужване и ползване интернет магазина paradiseshopping-bg.net

 

Правно регулиране и определения

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между paradiseshopping-bg.net и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите общи условия ,могат да бъдат променяни едностранно по всяко време от paradiseshopping-bg.net, без предварително уведомяване или съгласуване ,като действието на промените е в сила от момента на публикуването им в настоящата страница.Сравнение на продукти